Organic

Hisseli Kurban Caiz Midir?

 • By
 • JUN

  23

  Hisseli Kurban Caiz Midir?

  Hisseli kurban caiz midir; kurban kesmek İslamiyet’in sevap ve hayır olarak gördüğü, Allah’ın lütuflarından biridir. Kurban kesecek kişinin maddi darlıkta olmaması, borcunun olmaması ve faizden elde ettiği parayla kurban almaması gerekmektedir. Hisseli kurban, birkaç kişi tarafından aynı kurbanlıkta kabul görmek ve eşit paylaşılmak üzere dinen caiz olarak görülmektedir.  

  Hisseli Kurban Nedir?

  Hisseli kurban, kurban ortaklığıdır. Peygamber efendimiz, kurban kesmek için birkaç arkadaşın ve akrabanın birlikte akika, adak ve vacid olarak katılabilecekleri ortaklık olarak dinen caiz olduğunu Allah’ın amellerinden yola çıkarak söylemiştir. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için 7 ile 8 kişi hisse bölüşebilir. Hisseli kurban caiz midir; kurbanın dağıtılması ve dar durumda olan insanlara ulaştırılması için çıkılan yolculukta, caiz olarak görülmektedir. Kurbanın caiz olmadığı durumlar, kurban etinden beklentiye girmek, gönülsüz ortak olmak, eşitsiz paylaştırmaktır. Hayvanı herkesin ortak kararıyla almak, kesilme nedenini bilmek, paylaşılan maddi değerde de herkesin gönlünün olmasını gerektirir. Biri fazla biri az veriyorsa, bunda bütün herkes kabul olmalıdır.  

  Hisseli Kurban Nasıl Kesilir?

  Hisseli kurmanın kesilmesi için bütün ortakların kesim anında yanında olması ya da uzaktan kesim gerçekleşiyorsa, vekaleten kesimin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kurbanın ortaklar arasında bölüşülmesi eşit olmalı, kesim amacı bilinerek kesilmelidir. Kesimde şahitlik, vekalet ve güven en önemli etmenlerdir. Her kimin ki kalbinde bir şüphe oluşursa, gönlü el vermezse kurban anlamını yitirecektir. Hisseli kurman caiz midir ve nasıl kesilmelidir; Hisseli kurbanda herkesin eşit paya sahip olması gerekir, ortak satın almak haktır. Ancak az pay ile çok pay bölüşmek yerine herkesin maddi gücünün yettiği kurbanlık için ortaklığa girmesi en doğrusudur. Kurbanda amaç maddi katkı değil, niyet olarak görülmelidir.  

  Hisseli Kurbana Kimler Girebilir?

  Hisseli kurbana aile, akraba, eşler ve arkadaşlar girebilir. Ancak bir ocağın tek hissesi olmalıdır. Örneğin bir evde dört kişilik bir aile, herkes için hisseli alınarak 4 kişi artı diğer kişiler olmamalıdır. Bir ailede baba, çocukları ve eşleri için de kurbana hisse verebilir. Ancak tek hisselik pay ile girmelidir. Çocuklar, anne ve baba arasında hisseli kurban kesimi dinen caiz görülmez. Hisseli kurban caiz midir; hisseli kurban aile bireyleri arasında caiz değildir. Akrabalar, abla, abi ve kardeşler eğer evliyse aynı zamanda kendi ailelerinden de sorumluysa hisseli girebilirler. Aslında ailede kim maddi kazançla kendi ailesine bakıyorsa, maddi gelirin başkasına bağlı olduğu kişiler, çocuklar hisseye giremez. Ama eşler ayrı ayrı girebilir.  

  Hisseli Kurban Nasıl Caiz Olmaz?

  Hisseli kurban caiz midir; hisse üzerinden ortaklık alarak kurban kesildiğinde dinen caiz görülmüştür. Ancak hisse bölüşmesi, haksız olursa kesilen hayvanın eti eşit bölünmediyse caiz olmaz. Hayvanın iyi yeri, kötü yeri diye ayrıldıysa, hisse sahipleri hayvanı kendileri için kestiyse caiz değildir. Kurban kesimi İslamiyet dinimizde, ocağında et pişmeyen durumu kötü kişilere dağıtılmak için hoşgörü ve paylaşımla makul görülmektedir. Hisse sahiplerinin kurbanlığı kendileri için kesmesi günah değildir ancak sevapta olmayacaktır. Caiz olması için hayvanın bütün eti tartıyla eşit bölünmeli ve tamamen ortakların dışında dağıtılmalıdır.  

  Büyük Baş Hisseli Kurbana Kaç Kişi Katılabilir?

  Büyük baş deve, dana, sığır, manda kurbanlıklara iki kişi ile en fazla yedi kişi katılabilir. Yedi kişiden fazla kişi hisseli kurban kesemez. Hanifilik ve şafilik mezheplerine bağlı olarak, kişi sayısının belirlenmesi dinen fayda görecek şekilde hesaplanmıştır. Bir büyükbaş hayvanın 7 parçadan daha fazla eşit dağıtılması zordur. Aynı zamanda dinen kurbanlığın niyetinin de bozulması, birbirine güvenen yedi kişinin katılması uygun görülmüştür. Büyükbaş kurbanlıklar için en az 2 en fazla yedi kişi hisse alabilir. Dinen bütün mezheplerde kabul gören kişi sayısı da yedidir.  

  Küçükbaş Hisseli Kurbana Kaç Kişi Katılabilir?

  Küçükbaş hisseli kurbanlar, koyun, keçi, oğlak ve başak olabilir. Ancak dinen caiz görülen hayvanlar dışında kurbanlık ve adaklık ayrılanları bilmek gerekmektedir. Kırmızı eti olan hayvanlar kurbanlıktır. Küçükbaş kurbana da en az iki en fazla yedi kişi ortak olabilir. Hisseli kurban caiz midir; hisseli kurban, dinin emanet ettiği koşullar yerine getirildiğinde, eşit paylaşıldığında ve ortağa girecek kişilerin birbirine borcu olmadığında caizdir.
  Top